massage en meditatie Chiwaka

Traditionele Thai massagetherapie, spierbehandeling en meditatie

Disclaimer

 

De informatie die u op deze website vindt, heeft massage Chiwaka met de grootste zorg samengesteld.

Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. massage Chiwaka kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan massage Chiwaka  niet instaan.

massage Chiwaka verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om
daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door massage Chiwaka worden onderhouden.
Hoewel massage Chiwaka uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid
voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites
worden aangeboden. U kunt er van op aan dat massage Chiwaka alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

massage Chiwaka kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website
via internet verzonden worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar: info@massage-chiwaka.nl